Month Flat Week Day
Previous Day
Next Day

KBC-Days 2009

All day
The KBC Days 2009 will take place on 16-17 November 2009

All members of the KBC-Departments are welcome to two days of communication, celebration and inspiration. We cordially invite our research partners and friends who like to learn more about our centre.

Read more ...

Möjligheternas Skog - Öppna föreläsningar

Tue. 6 Mar, 2012 13:00 - 17:30
Öppna föreläsningar:
Möjligheternas skog
Den 6 mars 13:00 till 17:30 P O Bäckströms sal, SLU
program som pdf

• Annika Nordin, SLU: Skogen och kolet
• Elisabet Sonntag-Öström, Umeå universitet: Skog för vila och återhämtning
• Mats Nilsson, SLU, Biosfärens betydelse för atmosfärens växthusgasbalans
• Tomas Lämås, SLU, Framtiden - en skog av möjligheter
• Hannele Tuominen, Umeå universitet:, Skogsbioteknik för ett grönare samhälle
• Kim Wickman, SLU: Implementering av ett genusperspektiv i skogs- och jägmästarutbildningarna
• Runar Brännlund, Umeå universitet: Hur ska vi använda skogen? Koka, såga, bränna eller spara den?
• Inga-Lill Persson, SLU: Älgens påverkan på skogsekosystemet
• Erland Mårald, Umeå universitet: Humanister i skogen