Month Flat Week Day
Previous Week
Next Week

Mon. 5 Mar, 2012

UPSC Seminar- Matthias Holmlund: Arginine production in Cyanobacteria

Mon. 5 Mar, 2012 15:00 - 16:00
UPSC Seminar Series 2012
Speaker:
Matthias Holmlund


Title:
Arginine production in Cyanobacteria

Place KB3A9, Lilla hörsalen

Tue. 6 Mar, 2012

Möjligheternas Skog - Öppna föreläsningar

Tue. 6 Mar, 2012 13:00 - 17:30
Öppna föreläsningar:
Möjligheternas skog
Den 6 mars 13:00 till 17:30 P O Bäckströms sal, SLU
program som pdf

• Annika Nordin, SLU: Skogen och kolet
• Elisabet Sonntag-Öström, Umeå universitet: Skog för vila och återhämtning
• Mats Nilsson, SLU, Biosfärens betydelse för atmosfärens växthusgasbalans
• Tomas Lämås, SLU, Framtiden - en skog av möjligheter
• Hannele Tuominen, Umeå universitet:, Skogsbioteknik för ett grönare samhälle
• Kim Wickman, SLU: Implementering av ett genusperspektiv i skogs- och jägmästarutbildningarna
• Runar Brännlund, Umeå universitet: Hur ska vi använda skogen? Koka, såga, bränna eller spara den?
• Inga-Lill Persson, SLU: Älgens påverkan på skogsekosystemet
• Erland Mårald, Umeå universitet: Humanister i skogen

Wed. 7 Mar, 2012

There are no events on this day.

Thu. 8 Mar, 2012

There are no events on this day.

Fri. 9 Mar, 2012

Dissertation - Emma Hörnblad

Fri. 9 Mar, 2012 10:00 - 13:00
Title: Biosynthesis of glucuronoxylan in higher and lower plants - is there conservation of the enzymatic machinery?

Emma Hörnblad, Department of Forest Genetics and Plant Physiology, Swedish University of Agricultural Sciences

Opponent: Professor Paul Dupree, Department of Biochemistry - Hopkins Building, Cambridge, England

Place: P-O Bäckströms sal, SLU


Sat. 10 Mar, 2012

There are no events on this day.

Sun. 11 Mar, 2012

There are no events on this day.