Month Flat Week Day
Date:
Tuesday, March 06, 2012 13:00 - 17:30
Duration:
4 Hours, 30 Minutes
Categories:
Email
Contact info
Faculty of Forest Sciences and Umeå University
Öppna föreläsningar:
Möjligheternas skog
Den 6 mars 13:00 till 17:30 P O Bäckströms sal, SLU
program som pdf

• Annika Nordin, SLU: Skogen och kolet
• Elisabet Sonntag-Öström, Umeå universitet: Skog för vila och återhämtning
• Mats Nilsson, SLU, Biosfärens betydelse för atmosfärens växthusgasbalans
• Tomas Lämås, SLU, Framtiden - en skog av möjligheter
• Hannele Tuominen, Umeå universitet:, Skogsbioteknik för ett grönare samhälle
• Kim Wickman, SLU: Implementering av ett genusperspektiv i skogs- och jägmästarutbildningarna
• Runar Brännlund, Umeå universitet: Hur ska vi använda skogen? Koka, såga, bränna eller spara den?
• Inga-Lill Persson, SLU: Älgens påverkan på skogsekosystemet
• Erland Mårald, Umeå universitet: Humanister i skogen