UPSC är ett centrum för experimentell växtforskning och bildades 1999 i ett samarbete mellan institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet. UPSC är en av Europas mest framstående forskningsmiljöer för växtforskning. Ungefär 200 personer av mer än 40 olika nationaliteter jobbar här.

 
leaf enPresentation in EnglishVart är vi?


Map by MazeMap