Month Flat Week Day

Mon. 3 Apr, 2023

UPSC Monday Seminar 2023

Mon. 3 Apr, 2023 9:00 - 10:00
UPSC Monday Seminarseries 2022

9:00 tba

Title: tba

Supervisor: tba

9:30 tba

Title: tba

Supervisor: tba


Place: Lilla hörsalen KB.E3.01
Time: 9:00-10:00

Contact: Maria Israelsson Nordström, Anne Honsel

Mon. 17 Apr, 2023

UPSC Monday Seminar 2023

Mon. 17 Apr, 2023 9:00 - 10:00
UPSC Monday Seminarseries 2022

9:00 tba

Title: tba

Supervisor: tba

9:30 tba

Title: tba

Supervisor: tba


Place: Lilla hörsalen KB.E3.01
Time: 9:00-10:00

Contact: Maria Israelsson Nordström, Anne Honsel

UPSC all meeting

Mon. 17 Apr, 2023 10:15 - 11:15

Mon. 24 Apr, 2023

UPSC Monday Seminar 2023

Mon. 24 Apr, 2023 9:00 - 10:00
UPSC Monday Seminarseries 2022

9:00 tba

Title: tba

Supervisor: tba

9:30 tba

Title: tba

Supervisor: tba


Place: Lilla hörsalen KB.E3.01
Time: 9:00-10:00

Contact: Maria Israelsson Nordström, Anne Honsel

Departmental meeting genfys (SLU) (APT möte)

Mon. 24 Apr, 2023 10:15 - 11:15