Genetikisk reglering av ved- och fiberegenskaper i tall (Pinus sylvestris) och contortatall (Pinus contorta) är den dominerande delen i min forskning. Ved- och fiberegenskaper som studeras är veddensitet, fiberdimensioner, böjhållfasthet, mikrofibrilvinkel och kemiskt innehåll (i första hand relationer mellan innehåll av cellulosa, hemicellulosa, lignin och extraktivämnen). Några syften är att: i) bestämma genetiska parametrar för ved- och fiberegenskaper i olika vedtyper, ii) fastställa genetiska korrelationer mellan ved- och fiberegenskaper och tillväxtegenskaper. Detta för att kunna inkludera dem i våra förädlingsprogram, iii) utveckla snabba tekniker för indirekt mätning av ved- och fiberegenskaper, t.ex. med akustiska tekniker, röntgen, optiska metoder, och med instruments som snabbt mäter vedens hårdhet.

Jag deltar även i projekt vid institutionen som som med molekylära tekniker (genome-wide association-analys, GWAS och SNP-analys) arbetar med att skapa en ny genkarta för gran med mycket högre kvalité än den vi har idag. Även populationsgenetiska studier ingår här.

Vedens komplexa sammansättning och dess vidgade användningsområden gör dessa kvalitetsstudier intressanta och deras starka genetiska regleringen gör det attraktivt att inkludera dem i förädlingan. Samtidigt är den negativa korrelationen mellan å ena sidan veddensitet och höjhållfasthet och å andra sidan tillväxt en utmaning.

Anders_Fries_portraitplayLäs mera...