Kontaktinformation
Inom detta projekt undersöker vi hur reaktiva radikaler och transkriptionsfaktorer påverkar lignifieringsprocessen i ved. Vi har bl.a. identifierat subeneheterna i ett mediatorkomplex hos växter. Denna enhet samverkar med andra centrala proteinkomplex vid transkriptionen och inbegriper merparten av alla producerade mRNAn och proteiner i cellen. Att få en djupare förståelse hur delar av mediatorn regleras och samverkar med olika transkriptionfaktorer kan få en mycket stor betydelse om man vill styra en process i önskad riktning. Man kan helt enkelt uttrycka sig så att enheten utgör ett ”reläkomplex” för reglering av transkriptionen och som integrerar signaler som styr olika processer i cellen. Inom detta projekt vill vi identifiera subenheter och associerade proteiner till mediatorn som har betydelse för regleringen av vedspecifika funktioner som lignifiering av cellväggen. I en förlängning av dessa inledande studier hoppas vi framöver kunna modifiera och påverka produktionen av biomassa med hjälp av riktad bioteknik.
Gunnar_Wingsele_portrait
sweden_greyLäs mera...