Kontaktinformation
Veden består nästan helt av döda celler. Vår forskning försöker svara på frågan varför vedcellerna dör så snabbt och vad som skulle hända om man skulle kunna förlänga livslängden av vedcellerna. I lövträd finns två olika typer av vedceller. Den ena typen består av såkallade kärlelement, som för att kunna transportera vatten måste bli av med cellinnehållet och därmed dö på ett mycket snabbt och effektivt sätt. Den andra celltypen i veden kallas fibrer, som istället för att transportera vatten fungerar som fysiskt stöd för stammen. Ju längre fibrerna lever, desto mer material så som cellulos och lignin läggs det i cellväggarna. En ökning i mängden cellväggsmaterial leder i sin tur till ökad densitet av veden, vilket är en av de viktigaste egenskaperna hos veden. I detta projekt försöker vi identifiera gener som styr fiberdöd för att kunna studera sambandet mellan fiberdöd och veddensitet.
Touminen_Hannele_portrait
enLäs mera...