Kontaktinformation
Det viktigaste framsteget på senare tid inom forskningen på Frankia och actinohiza växter är utan tvekan sekvenseringen av tre Frankia-genom. Vi lyckades visa att det är en stor skillnad i storlek hos dessa tre genom. Hydrogenaserna tillhör en grupp, bestående av 13 enzymer som katalyserar vätgasomsättning, och vi har hitintills lyckats visa att även Frankia har ett hydrogenas med både upptags- och vät- gasutvecklande funktion. Frankia är en aktinomycet, en vanligt förekommande jordbakterie, som förutom att delta i vätgasmetabolism också har förmågan att fixera luftens kväve. Vid kvävefixeringen bildas också vätgas, som tyvärr här är en energikrävande biprodukt, som sänker effektiviteten för kvävefixeringen. Men vissa av kvävefixerande bakterie däribland Frankia har utvecklat vätgasoxiderande enzymer, upptagshydrogenas, som kan fånga upp vätgasen och göra den till energi för bakterien igen. Upptagshydrogenas är vanligt förekommande hos Frankia, som också har vätgasutvecklande funktion, som skulle kunna användas för vätgasproduktion.
Vår forskning på etanolproduktion från cellulosabaserad biomassa har visat att vi kan öka denna drastiskt med tillsats av två svampar: Chalara parvispora och Trametes versicolor.
Anita_sellstedt__portrait
enLäs mera...