Kontaktinformation
Min grupp studerar de gener som kontrollerar när växter blommar. Framför allt så är vi intresserade av vad som särskiljer de tidigt blommande ettåriga växterna och de extrem sent blommande träden. Vi kunde nyligen visa att de gener som styr när aspträd blommar också kontrollerar när träden slutar växa och sätter knopp på hösten. Ett tillämpat mål är att med hjälp av denna kunskap kunna snabba på trädförädlingen för att åtminstone till viss del kunna nå samma förädlingsvinster som har uppnåtts i jordbuks och husdjursförädlingen. Vi studerar också andra gener som kontrollerar hur växter ändrar sin tillväxt och utveckling som svar mot ändrade ljusförhållanden och gener som kontrollerar stammens tjocklekstillväxt. Denna typ av gener är nödvändiga för att ett träd ska kunna växa som ett träd, d.v.s bli väldigt höga. Kunskap om dessa gener kommer också att hjälpa oss att få fram träd som producerar mer ved och cellulosa.
Nilsson_Ove_portrait
enLäs mera...