Kontaktinformation
Min grupp studerar hur växthormoner reglerar tillväxt och utveckling i träd. Vi studerar framförallt hormonet gibberellin och dess roll i skottsträckning och vedbildning. Vi har visat att genom att öka mängden gibberelliner i hybridasp så får man träd som i växthus uppvisar ökad höjd- och diameter- tillväxt. En upptäckt som kan få betydelse även ur ett prakiskt perspektiv.
Vi studerar även hur gibberelliner och andra signalmolekyler reglerar träds första fas i invintringsprocessen, det vill säga när dagarna blir kortare på hösten. I ett flertal projekt använder vi även ny metodik som kallas metabolomik för att kunna identifiera ämnen som antingen är kopplade indirekt till hur växthormoner styr växtens tillväxt och utveckling eller är unika signalmolekyler.
Thomas_Moriz_portrait
enLäs mera ...