Kontaktinformation
Vedråvara är en viktig förnyelsebar råvara och innehåller organiskt kol i form av cellulosa, lignin och hemicellulosor. Xylan är den vanligaste hemicellulosan i veden och har stor potential som grön energi och råvara för nya polymerer. Det är därför av intresse att förstå biosyntesen av xylan. Xylan är uppbyggt av xylos i form av en polymer med sidokedjor, som är viktiga för xylanets egenskaper. Xylanet polymeriseras inuti cellen och matas ut i cellväggen där det sätts ihop i cellväggens nätverk. Vi avser att modifiera xylanets struktur och sammansättning i asp träd genom att använda de gener som kodar för enzymer i xylanbiosyntesen. Vår målsättning är också att upptäcka nya gener som är viktiga för xylanbiosyntes. Flera gener som fungerar i xylanbiosyntesen har nyligen upptäckts. Genom att använda bioinformatik kan vi leta efter andra gener som regleras på samma sätt, och därför med viss sannolikhet även de har en funktion i xylanbiosyntesen.
Mellerowicz_Ewa_portrait
enLäs mera...