Kontaktinformation
Kolhydrater är den yttersta källan av energi samtidigt som de utgör det material av vilket växtceller, fibrer och trä bildas. Därför är reglering av de processer som har samband med kolhydratsyntesen, särskilt syntesen av sackaros (den viktigaste transportformen för kol) och stärkelse (den viktigaste formen av tillfällig kollagring), av ytterst intresse för att förstå tillväxt- och utvecklingsstrategi hos växter. Vi har redan beskrivit flera nyckelproteiner och motsvarande gener som är involverade dessa processer. Vi försöker också begripa hur växter kan känna av förändringar i sockermetabolismen som inducerats av förändringar i deras omgivning. Växter vidarebefordrar denna information, med hjälp av specifika signalöverföringsmekanismer, till kärnan där förändringar i genuttryck sedan sker. Detta leder till en ändrad enzymsyntes och förändrad metabolisk aktivitet. Vår nuvarande forskning gäller komponenter av sockersspecifik signalering, där vi använder genetiskt manipulerade växter med förändrad sockersyntes och/eller sockersignalering.
leszek_portraitenLäs mera...