Kontaktinformation
Stora utmaningar ligger framför oss när vi måste minska mängden utsläpp av växthusgaser för att bromsa klimatförändringarna samtidigt som jordens befolkning ökar. Framtidens jord- och skogsbruk kommer att kräva ökade uttag från odlingsarealer som redan i vissa områden är maximerade. Dessutom går stora arealer förlorade årligen på grund av stresskador orsakade av exempelvis kyla. Skördeförluster orsakade av stress kommer att öka vid en klimatförändring som medför större nyckfullhet och svängningar i väderleken. För att minska förlusterna och därmed öka avkastningen krävs en större förståelse för de komponenter som är involverade i växters stressrespons. I vår forskning vill vi förstå hur växter känner av förändringar i miljön och hur växterna använder den informationen för att förändra genuttryck och initiera anpassningsmekanismer. Vi studerar även i detalj hur växternas metabolism påverkas under förändrade odlingsbetingelser. Genom att identifiera de nyckelkomponenter som ger ökad härdighet kan dessa utnyttjas vid förädlingsarbete av jordbruksgrödor och skogsträd. Våra resultat är även av stor betydelse för att ta fram korrekta parametrar till vegetations– och klimatmodeller.
Vaughan_Hurry_portrait
enLäs mera...