Kontaktinformation
Celler hos olika organismer behöver skaffa sig en specifik form för att kunna fullgöra bestämda uppgifter i en organism. Celler blir vanligen polariserade i en viss riktning och polariteten hos individuella celler är ofta koordinerad inom ett vävnadsskikt. Mekanismerna för etablering av cellpolaritet hos växter är emellertid dåligt känd. Vi använder oss av rotens yttersta cellskikt (epidermis) hos modellväxten Arabidopsis thaliana, vilket är ett utomordentligt experimentellt system för att studera cellpolaritet och dess koordinering inom ett vävnadskikt. Den polära lokaliseringen av Rho-of-plant proteiner och PIN2 proteinet liksom den polära utväxten av rothår från epidermiscellerna utgör tillförlitliga molekylära och morfologiska markörer för cellpolaritet. Genom att kombinera genetiska, molekylära, cellbiologiska och fysiologiska tillvägagångssätt har vi börjat utreda de underliggande mekanismerna för samordning och verkställande av cellpolaritet i rotens epidermisceller.
Markus_Grebe_portrait
enLäs mera...