Kontaktinformation
Vi studerar metabolismen (ämnesomsättningen) hos växter och intresserar oss främst för hur mitokondrierna bidrar till denna process. Denna cellorganell har central funktion för respiration och energiomvandlingar i alla celler. Speciellt undersöker vi två aspekter 1) Vad gör bladens mitokondrier i ljus när fotosyntesen är aktiv och 2) Vad gör mitokondrierna under bladens senescence (den process när bladen gulnar). Våra resultat tyder på att mitokondrierna fullgör viktiga funktioner i båda processerna. I ljus "hjälper" de kloroplasterna genom att upprätthålla en fördelaktig reduktionsnivå i cellen vilket underlättar fotosyntesen. När bladen gulnar bidrar de med både energi och kolskelett för att återvinna kväve och andra näringsämnen till växten. Kunskap om dessa processer kan på sikt vara viktiga i försök att modifiera de ämnen som växter producerar – "den gröna fabriken" samt för lagring av t.ex. frukter och produktion av biomassa.
Per_Gardestrm_portrait
enLäs mera...