Min forskning är inom skogsgenetik. Vårt mål är att förstå genetiken som ligger bakom biologiska processer av ekonomiskt och ekologiskt värde (t. ex. tillväxt, motståndskraft mot angrepp av skadeorganismer, köldtolerans och tid för knoppsättning) hos tall och gran. Majoriteten av dessa egenskaper är komplexa; vilket innebär att de styrs av ett stort antal gener och geninteraktioner. På grund av denna komplexitet krävs avancerad genomik och statistik.
Vår forskning riktar huvudsakligen in sig mot förädling av skogens träd. Resultaten av forskningen syftar till att utveckla molekylära verktyg för en tidig selektion av egenskaper av ekonomiskt eller ekologiskt intresse, för att på så sätt kunna korta ner de långa cyklerna inom förädlingen av skogsträd.
Rosario_Garcia_portraitenLäs mera...