Kontaktinformation
Fleråriga växter, till exempel träd, måste anpassa sig till en föränderlig miljö för att överleva de stora omställningar som växlingen mellan årstiderna innebär. Dessa växter har utvecklat sofistikerade mekanismer som känner av växlingar i den omgivande miljön och kan anpassa tillväxt och utveckling beroende på olika externa faktorer. I min forskargrupp fokuseras ett av projekten på att förstå hur fleråriga växter på en molekylär nivå synkroniserar tillväxt med gynnsamma externa förhållanden. För detta projekt använder vi hybridasp som är en modellväxt inom trädforskning. Ett annat projekt vi arbetar med är att förstå hur förlängning/utsträckning regleras i växter. Elongationsprocessen är mer problematisk för växtceller jämfört med andra celltyper eftersom växtcellen omges av en rigid cellvägg som måste omstruktureras om cellen ska kunna elongera. Pågående forskning i min grupp har som mål att identifiera nyckelkomponenter i de processer som leder till modifiering av cellväggen och elongation i modellväxten Arabidopsis.
Rishi_Bhalerao_portrait
enLäs mera...