Kontaktinformation
Vi försöker att förstå I detalj hur växterna kan oxidera vattenför att bland annat producera syrgas som vi kan andas. Denna förståelse kan I framtiden användas för att generera artificiella system som med hjälp av solljus och vatten kan producera energi, t. ex. i form av vätgas, som både är en ren och förnyelsebar form av energi. Jag försöker dessutom utröna hur proteiner som skall till kloroplasterna kan dirigeras dit via en helt nyupptäck transportväg.
Göran Samuelsson
enLäs mera...