Kontaktinformation
Vi försöker begripa hur man bäst listar ut vilka gener som gör aspar olika. Vi skapar olika verktyg för detta, t ex DNA microarrays, kollektioner av olika aspar samt olika databaser. Vi använder dessa för att först hur aspar anpassar sig till omgivningen, framför allt studerar vi hur en asp vet att det är host, varför, hur och när höstfärgerna uppstår och vad det är som gör att olika aspar har olika “tidtabell” under hösten.
I ett annat projekt studerar vi hur växternas fotosyntesapparat fångar in solljuset, och hur växten reglerar detta för att undvika att för mycket ljusenergi går in i fotosyntesen, för att undvika skador som i värsta fall kan leda till döden. Ljuset fångas in av en grupp proteiner, LHC proteinerna, och vi försöker förstå den exakta funktionen av dessa proteiner. Ett protein, PsbS, är speciellt viktig för att reglera denna process och vi studerar PsbS betydelse för växten.
Stefan Jansson
enLäs mera...