Kontaktinformation
I den eukaryota cellen kodas inte bara proteiner i cellkärnan, utan mitokondrien och växternas kloroplaster har egna genom. Ett komplext nätverk av regulatoriska signaler koordinerar genuttryck från cellkärnan med genuttryck från organellerna. Viktiga strukturer och metabolismvägar i mitokondrien och i växternas kloroplaster byggs upp både av proteiner som kodas i cellkärnan och av proteiner som uttrycks i organellen. Denna fördelning av information mellan de olika genomen kräver en rigoröst koordinerad reglering av genuttryck från kärnan och från organellerna. För växten är detta nödvändigt för utveckling och tillväxt men även för fysiologisk anpassning, d.v.s. stresstolerans. Genuttryck i cellkärnan regleras av olika signaler som har sitt ursprung i organellerna och i min forskargrupp studerar vi dessa regulatoriska signaler. En ökad förståelse för hur kommunikationen mellan kloroplasten och cellkärnan fungerar skulle på sikt kunna leda till en bättre förmåga att modifiera växters stresstolerans och produktivitet.
Strand_Asa_portrait
enLäs mera...