Kontaktinformation
En av de klassiska frågorna inom växtbiologin är hur nyttjandet av kol som fixeras vid fotosyntesen regleras mellan olika vävnader och organ hos växten. Detta kräver en precis kontroll och koordinering av kolets allokering, transport, lagring och metabolism. Vi undersöker betydelsen av proteinfosforylering och proteintransport för detekton och signalering av sockerbalansen hos växtceller och växtorgan, och hur dessa mekanismer fungerar på organismnivå. Vi fokuserar särskilt på cellulosabiosyntes. Projektet bidrar till de globala ansträngningar som för närvarande syftar mot att öka biomassproduktionen genom fundamentala studier av Arabidopsis och kunskapsöverföring till asp och andra skogsträd.
totte niittula nyenLäs mera...