Skogsråvaran är en förnybar resurs som blir allt viktigare i framtiden när vi övergår från fossila till mer hållbara resurser. Utvecklingen mot biobaserad ekonomi kräver optimerad produktion från skogsbruk och trädplantager. Vårt mål är att utveckla genetiska verktyg för att öka kolallokering till ved.

Photo with Totte niittylä in the greenhouse

I de flesta trädslag byggs vedbiomassan upp från sackaros som importeras från fotosyntetiska vävnader. Vi undersöker mekanismerna försackaros transport och metabolism i ved och dess betydelse för cellväggbiosyntes. Vi fokuserar särskilt på cellulosabiosyntes. Informationen kan sedan användas i skogsträdsförädling. Vår vision är att förädling av träd kommer att ge underlag för framtida bioraffinaderi industrier och minskar utnyttjande trycket på orörda skogar.

enLäs mera...