info_16x16Solen är idag den enda förnyelsebara energikälla som skulle kunna ge tillräckligt med energi för att kunna tillfredsställa hela mänsklighetens behov. Fotosyntetiska organismer såsom växter, grönalger och cyanobakterier kan mycket effektivt dela vatten till syrgas, electroner och protoner med hjälp av solenergi och endast de jordbundna och vanligt förekommande metallerna mangan och kalcium. Detta sker i ett superproteinkomplex som kallas Fotosystem II. Genom studier av detta biologiska komplex är målet för min forskning att utveckla en vattendelande katalysator – baserad på naturens egna principer.
Messinger JohannesenLäs mera...