info_16x16Mediatorn är ett stort proteinkomplex som är konserverat i alla eukaryoter från jästsvampar till mänskliga celler. Mediatorn fungerar som en transkriptionell koregulator genom att överföra signaler från promotorbundna transkriptionella reglerproteiner, till det generella RNA polymeras II transkriptionskomplexet. Vi har identifierat Mediatorkomplexet i Arabi- dopsis thaliana och visat att det består av 21 konserverade proteinsubenheter och 6 st subenheter som är specifika för växter. Vi har funnit att vissa proteiner i växtmediatorkomplexet är viktiga för att samordna olika signaler från omgivningen (ljuskvalité, temperatur, tillgång på vatten, saltkoncentration etc) för att styra blomning. Vårt mål är att klargöra hur dessa signaler samordnas på molekylär nivå.
Stefan BjorklundenLäs mera ...