Kontaktinformation
Vi använder datorer för att försöka förklara den logik och de generella principer som ligger bakom viktiga molekylära processer i aspar som tillväxt och utveckling. För detta använder vi stora mängder data framtaget av experimentalister. Detta data beskriver exempelvis när gener och proteiner aktiveras och vilka substanser som finns i cellen under olika förhållanden. Sedan använder vi datorbaserade metoder utvecklade inom artificiell intelligens och maskininlärning för att träna modeller som förklarar dessa data samt känd biologisk kunskap. En sådan modell kan exempelvis förklara hur och när särskilda regulatoriska proteiner binder till DNA för att aktivera gener och hur dessa proteiner samarbetar för att cellen skall svara korrekt på forändringar i omgivningen. Datorbaserade modeller kan användas av biologer för att förstå systemet de studerar och för att planera nya experiment.
Hvidsten_Torgeir_portrait
enLäs mera...