Bakgrundsinformation med anledning av kraven på att "Stoppa försöken med GMO frön vid Umeå Plant Science Center".

Ett program i Vetenskapsradion har gett upphov till att en kampanj för att stoppa forskning vid UPSC har inletts (hejdagmo.se/2013/06/05/stoppa-forsoken-med-gmo-fron-vid-umea-plant-science-center/). För den som vill bilda sig en egen uppfattning i denna fråga ger vi här bakgrundsinformation om de aktuella försöken.

Vi har under många år inom vår grundforskning utfört dessa och liknande försök med genetisk modifierad backtrav. Backtrav är en växt som inte verkar klara konkurrensen med andra växter i Umeå-området och de modifieringar vi infört är att de olika växterna saknar något protein som är viktigt för att växten skall kunna fånga in solljus och utföra fotosyntes. Tar man bort ett av dessa proteiner växer backtraven sämre. Dessa försök har godkänts av jordbruksverket, beslutsnummer för de nuvarande försöken är 22-2015/12 .

Hur försöken går till beskrivs utförligt på onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-8137.2008.02591.x/pdf.

Projektet som försöken ingår i beskrivs på
www.upsc.se/research/research-groups/167-research-groups/researchers/3764-light-senescence-and-natural-variation-stefan-jansson.html

och (eftersom det stöds av Vetenskapsrådet) på vrproj.vr.se/detail.asp?arendeid=94059

Resultaten beskrivs t ex i
www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0053232
www.biomedcentral.com/1471-2229/9/12
www.plantphysiol.org/content/134/1/502.full.pdf+html
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-8137.2011.03684.x/pdf
www.sciencemag.org/content/297/5578/91
www.biomedcentral.com/1471-2229/12/6
www.plantcell.org/content/24/7/2934
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1399-3054.2006.00831.x/abstract

där de tre sistnämnda uppsatserna är resultat av de samarbeten med utländska forskare som nämns i radioprogrammet som gav upphov till kampanjen.

Ansvarig forskare har nyligen motiverat varför grund- och växtforskning i allmänhet kan vara viktigt på Umeå Universitets forskarblogg
blogg.umu.se/forskarbloggen/2013/04/hostlov-mot-tinnitus/
blogg.umu.se/forskarbloggen/2013/05/att-radda-varlden/

Detta projekt och dessa försök har ingen som helst koppling till något företag.

Ytterligare svar på frågor och invändningar mot dessa försök – utdrag från en mailkonversation mellan den ansvariga forskaren och en representant från hejdagmo.se – finns HÄR.

Vill du ha ytterligare upplysningar om dessa försök eller är orolig för att de skulle kunna utgöra en fara för människa eller miljö är du välkommen att skriva till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Forskare vid UPSC ansökte 2010 om att genomföra ett fältexperiment med genmodifierade hybridaspar. Eftersom detta rönt intresse i massmedia publicerar vi här dels ett bakgrundsmaterial som beskriver försöket, dels en sammanfattning av ansökan som skickat in till jordbruksverket. Ansökan tillstyrktes och försöken inleddes 2010 på två lokaler i Halland.

pdfBakgrund_GMO_asp.pdf55.27 KB

pdfSammanfattning av ansökan SNIF_hybridaspar_16.pdf128.63 KB

För eventuella frågor, kontakta

Stefan Jansson
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
070-677 23 31