This section contains different videos related to UPSC.

UR Samtiden 2017 - Fascinerande växterHöstförsöket 2013

logga hostforsoket FF2013 250Hur vet trädet att det är höst?
Forskare vid Umeå Plant Science Centret har varit involverade i höstförsöket och Forskarfredag 2013. Stefan Jansson och hans kollegor jobbar nu för fullt med att analysera prover som elever och lärare sände till de under hösten.


More Videos

Video "Träden och Tiden" (Swedish)

Video "A Glimpse of UPSC


Video Fotosyntesmätning