Month Flat Week Day

Mon. 21 Mar, 2011

Seminar - Bengt Persson

Mon. 21 Mar, 2011 10:00 - 11:00
Title: BILS, Bioinformatics Infrastructure for Life Sciences
Bengt Persson, director for BILS, professor in Bioinformatics at Linköpings universitet & Karolinska institutet
Place: KB3A9 "Lilla hörsalen", KBC

Abstract:
Nu byggs en nationell infrastruktur i Sverige för att ge bioinformatikstöd till livsvetenskaperna. Syftet är att hjälpa svenska forskare med såväl generell support som specialiserade tjänster. Nätverket kommer när det är fullt utbyggt att ha noder och lokala kontaktpersoner på de sex stora universitetsorterna. Dessutom ska det knyta till sig ett antal specialister på till exempel storskaliga proteinstudier eller DNA-sekvensering. BILS uppgift är att koordinera och ge generell eller specialiserad bioinformatiksupport till forskargrupper. Nätverket ska dessutom ansvara för att biologiska data lagras långsiktigt. Det ska också tillhandahålla verktyg som databaser, program och bioinformatiska metoder. Forskare ska även kunna skicka in material och få hjälp att analysera data

Tue. 22 Mar, 2011

There are no events on this day.

Wed. 23 Mar, 2011

There are no events on this day.

Thu. 24 Mar, 2011

There are no events on this day.

Fri. 25 Mar, 2011

There are no events on this day.

Sat. 26 Mar, 2011

There are no events on this day.

Sun. 27 Mar, 2011

There are no events on this day.